LW Actualiteiten

Terug

Internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans

datum: 11 april 2018

Op 9 april 2018 is de internetconsultatie gestart voor de voorgestelde Wet Arbeidsmarkt in Balans. De consultatieperiode loopt tot 7 mei.
 

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet werkt met dit wetsvoorstel toe naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Daarom stelt het kabinet voor om premiedifferentiatie tussen vaste contracten en flexcontracten in de WW en een cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Ook stelt het kabinet voor om concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling te voorkomen en oproepkrachten meer werkzekerheid te bieden.
 

Verwachte effecten van de regeling voor werkgevers en werknemers

In de visie van het kabinet draagt het geheel van wetten en regels – hoewel afzonderlijk allemaal logisch en begrijpelijk – er toe bij dat de keuze voor een arbeidsrelatie (zzp, flexibel of vast) teveel wordt gemaakt op basis van kosten en risico’s in plaats van op basis van de aard van het werk. Dit leidt tot ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Door de voorgenomen maatregelen op het terrein van het arbeidsrecht en de WW worden de institutionele en kostenverschillen tussen vaste en flexibele werknemers verkleind. Dit maakt het aangaan van vaste contracten voor werkgevers relatief aantrekkelijker. Daardoor neemt voor werkenden het perspectief op zekerheid toe.

 

U kunt hier het volledige wetsvoorstel (PDF) en de memorie van toelichting (PDF) bekijken.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Meer artikelen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet Arbeidsmarkt in Balans

- Wet Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste punten 

 

Internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans