7 resultaten gevonden

Soort: Pagina's

Werkgevers & Werknemers

Lieshout Westerhout Advocaten adviseert en/of procedeert met betrekking tot de relatie van werkgevers met werknemers onder andere op de volgende punten: ...

Soort: Pagina's

Ondernemingsraden & Vakbonden

Lieshout Westerhout Advocaten adviseert en/of procedeert op het gebied van de relatie van werkgevers met ondernemingsraden en/of vakbonden onder andere op de volgende punten: ...

Soort: Pagina's

Arbeidsomstandigheden

  LW Artikelen over arbeidsomstandigheden: - Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet - Ziekte & re-integratie van werknemers: stijgende problematiek! Welke stappen k...

Soort: Artikelen

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

datum: 8 augustus 2017 De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het ve...

Soort: Artikelen

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

datum: 3 februari 2017 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking tred...

Soort: Artikelen

Soms is geen verbeterplan nodig

datum: 6 maart 2019 Als een werknemer niet aan de gestelde functie-eisen voldoet, moet de werknemer hierop worden aangesproken en in de gelegenheid worden gesteld dit te verb...

Soort: Artikelen

Huis-, tuin en keukenongevallen & de zorgplicht van de werkgever

datum:  31 januari 2020 De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer (art. 7:658 lid 1 BW).  Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever maa...