Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Poor Pre-Packed People:

Poor Pre-Packed People:

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Met de nadruk op was…. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk een week geleden geoordeeld dat  werknemers na een zogenoemde pre-pack (kort gezegd PPPP-ers) vallen onder de regels voor  overgang van onderneming.  Na het faillissement van kinderopvang Estro zijn alle circa 3600 werknemers van Estro door de curator ontslagen. Vervolgens heeft Smallsteps aan 2600 van de 3600 ontslagen werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De overige 1000 werknemers kregen te horen:  “Nee, u gaat niet mee.” Deze doorstart was door de curator al vóór faillissement met Smallsteps bekokstoofd en bewust na faillissement uitgevoerd (de pre-pack procedure) om te voorkomen dat  de regels voor overgang van onderneming van toepassing zouden zijn. De Nederlandse wet bepaalt namelijk dat de regels voor overgang van onderneming bij faillissement niet gelden. Daardoor kon Smallsteps dus kiezen wie zij wel én wie zij niet in dienst wilde nemen, althans dat dacht Smallsteps – vrij comfortabel – tot 22 juni 2017. Vorige week donderdag oordeelde het Europese Hof van Justitie namelijk dat een dergelijke doorstart gekwalificeerd dient te worden als overgang van onderneming en alle 3600 werknemers dus met behoud van alle arbeidsvoorwaarden in dienst zijn getreden van Smallsteps.

Dit betekent dat deze 1000 werknemers alsnog aanspraak zouden kunnen maken op een baan bij Smallsteps en op betaling van (achterstallig) loon door Smallsteps. De andere 2.600 werknemers hebben mogelijk nog een loonvordering als zij tegen slechtere arbeidsvoorwaarden bij Smallsteps in dienst zijn getreden. Pegels dus in plaats van Poor voor de Pre-Packed People!

Vanzelfsprekend is deze uitkomst niet alleen relevant voor de voormalige werknemers van Estro, maar voor alle werknemers die ten onrechte na een pre-pack zijn ontslagen of genoegen hebben moeten nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

 

Hebt u vragen of wilt u vrijblijvend nadere informatie: 020-7232261 (LW Assistance).

Auteur: Thijs Muffels 

Related Posts

Leave a Reply