Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Wie schrijft, die blijft…

Wie schrijft, die blijft…

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenzij de werkgever aan de hand van een dossier kan aantonen dat hij de werknemer op zijn functioneren heeft aangesproken en zich vervolgens ook terdege heeft ingespannen om dat functioneren te verbeteren.

 

 

Verstoorde verhoudingen ten gevolge van disfunctioneren

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:RBROT:2017:6858) valt te lezen dat een werkgever nog een andere reden heeft om contact met een disfunctionerende werknemer schriftelijk vast te leggen. In deze zaak vroeg de werkgever ontbinding wegens verstoorde verhoudingen op de werkvloer. Dit werd onderbouwd met verklaringen van collega’s die hadden verklaard dat zij niet meer met de voor ontslag voorgedragen werknemer door een deur konden en hun vertrek hadden aangekondigd als deze werknemer zou blijven. De werkgever had evenwel nagelaten “iets op papier” te zetten aan de hand waarvan hij kon aantonen dat hij er alles aan gedaan had te voorkomen dat de arbeidsverhouding verstoord zou raken.

Het belang van schriftelijke waarschuwingen

Hoewel de rechter niet alleen oordeelde dat ontbinding onder deze omstandigheden onvermijdelijk was, maar tevens dat de ontbinding het gevolg was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, kende de rechter desondanks een billijke vergoeding (BV = TV x 1,3) aan de ernstig verwijtbaar handelende werknemer toe omdat de werkgever niet aan de hand van schriftelijke stukken kon aantonen dat hij de afgelopen jaren pogingen – zoals bijvoorbeeld het geven van schriftelijke waarschuwingen en/of het aanbieden van cursussen en/of coaching – had ondernomen om het (ernstig verwijtbare) gedrag van werknemer te corrigeren.

Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar een gewaarschuwd werkgever telt voor twee: zonder dossier heb je de rechter niet snel mee.

Related Posts

Leave a Reply