Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Ontslag wegens disfunctioneren toegestaan dankzij zorgvuldige dossieropbouw

Ontslag wegens disfunctioneren toegestaan dankzij zorgvuldige dossieropbouw

In een zeer recente uitspraak (link) onderstreepte het Gerechtshof Den Bosch nog eens het belang van zorgvuldige dossieropbouw in het geval van een disfunctionerende medewerk(st)er.

De betreffende werkneemster werkte ruim 20 jaar als keukenassistent bij Laurentius Ziekenhuis. Vanaf 2012 is werkneemster aangesproken op haar lage werktempo en gemaakte fouten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en na ingesteld hoger beroep bevestigt het Gerechtshof de ontbinding.

Waarom liep het hier goed af voor de werkgever? Werkgever had de zaken goed op orde:

  1. In jaargesprek(ken) zijn de geconstateerde tekortkomingen en aansporingen tot verbetering vastgelegd;

  2. In meerdere brieven van de HRM-adviseur werd werkneemster aangesproken op haar productie en gemaakte fouten;

  3. Een onafhankelijk bureau werd ingeschakeld. Dat bureau concludeerde dat werkneemster op basis van testen niet voldeed aan het vereiste niveau;

  4. Werkneemster werd in de gelegenheid gesteld haar functioneren te verbeteren, hetgeen niet lukte;

  5. Onderzoek naar de mogelijkheid van bijscholing, hetgeen niet mogelijk bleek;

  6. Aanbieden van andere werkzaamheden, ging helaas ook niet goed.

conclusie

Op basis van deze -kennelijk goed gedocumenteerde- elementen kwam het Gerechtshof tot een in dit geval bevredigende uitkomst. De juiste stappen zetten en goed schriftelijk vastleggen bleken weer cruciaal.

Related Posts

Leave a Reply