Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

De Kantonrechter Midden-Nederland deed in oktober een uitspraak die van belang is voor de praktijk van organisatieverandering. Het komt immers geregeld voor dat bij een reorganisatie sprake is van boventalligheid vanwege het ontbreken van een uitwisselbare, vergelijkbare functie. De boventallige medewerker komt vervolgens wel in aanmerking voor een andere, veelal lager gewaardeerde en beloonde, functie bij dezelfde werkgever.

Casus

In onderhavige zaak deed zich dat ook voor. De werknemer, ooit Strategisch Adviseur, aanvaardde na een reorganisatie de functie van Senior Medewerker Belangenbehartiging. De werkgever bevestigde na aanvaarding van de functie dat de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe functie van toepassing waren. Dat hield kort gezegd in: een lager salaris en geen lease-auto alsmede verlies van een aan de lease-auto verbonden toelage. De werknemer stelt dat dit een ontoelaatbare eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden betreft en vraagt de kantonrechter te bepalen dat de oude, betere, arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe functie.

Oordeel

De kantonrechter gaat daarin niet mee. Hij oordeelt dat aanvaarding van de herplaatsing in de nieuwe functie en het daadwerkelijk aanvangen van de bijbehorende werkzaamheden tevens acceptatie van de bij de nieuwe functie behorende arbeidsvoorwaarden omvat. Voor de fijnproevers: er is hier dus geen sprake van een eenzijdige wijziging als bedoeld in Stoof/Mammoet. Hij oordeelt ook dat van een goed werkgever verwacht wordt dat hij in redelijkheid maatregelen neemt ter verzachting van de inkomensachteruitgang. In dit geval had de werkgever echter een aantal (coulante) overgangsmaatregelen getroffen die in dit opzicht voldoende werden geacht.

Related Posts

Leave a Reply