Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Herplaatsen, herplaatsen & herplaatsen: Wat te doen? De checklist.

Herplaatsen, herplaatsen & herplaatsen: Wat te doen? De checklist.

In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot het laten vervallen van de functie van werknemer niet kunnen vaststellen. Na weigering van de toestemming klopt werkgever bij de kantonrechter aan met het verzoek de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van dezelfde bedrijfseconomische omstandigheden. De kantonrechter ziet de noodzaak tot het laten vervallen van de functie wel maar meent dat werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om werknemer te herplaatsen. Maar wat moet de werkgever dan allemaal doen? 

  • lijst met bestaande vacatures beschikbaar stellen;
  • herplaatsingsonderzoek doen (concern-breed);
  • opleidingen, ervaringen en capaciteiten van werknemer in kaart brengen;
  • bepalen welke vacatures/functies passend zijn of passend gemaakt kunnen worden;
  • begeleiding bieden bij herplaatsing;
  • vacatures/passende functies met werknemer bespreken;
  • scholing bieden om werknemer geschikt te maken voor vacatures/passende functies;
  • toegang geven tot test(en) om geschiktheid te bepalen;
  • en dit alles gedurende een redelijke termijn van (tenminste) 26 weken.

Naar het oordeel van de kantonrechter had werkgever onvoldoende inspanningen verricht. Ergo: de arbeidsovereenkomst werd niet beëindigd. Conclusie: Neem deze checklist ter hand voordat uw herplaatsing strandt. 

Related Posts

Leave a Reply